تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال طاق بستـــــان

کانالـــی برای کرمانشاهی ها و دیگر هموطن ها چراکه ماسعی داریم آثار باستانی شهر کرمانشاه را بین مطالب به تصویر بکشیم

12

فرهنگی و هنری

نام کاربری : taghbostaan@