تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال طنزگرام

لطفا بیاین داخل چون مطالبش همه ش مثبته و هیچ چیز غیر اخلاقی توش نیست
در واقع یه کانال برای کل اعضای خانوادس