تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال عائلة الشحاتیة

جمع آوری تمامی تلاوت های خانواده استاد شحات محمد انور در یک کانال.

14

مذهبی

نام کاربری : shahatanwa@