تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال عاشقانه_فازسنگین

زندگی بدون عشق بی معناست....
در روزگاری که عشق بازیچه شده است هنوز کسانی هستند که عشق را مقدس می دانند ولی هر کس ارزش عشق را ندارد.