تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال علم ورزش

کانال متفاوت اساتید دانشگاه
افزایش وزن
کاهش وزن
حرکات اصلاحی
اندامی زیبا
و مشاوره رایگان تغذیه برای اعضای کانال

60

ورزش ها

نام کاربری : ali_kianpoor@