تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال علوم دامپزشکی

در مورد حیوانات بیشتر بدانیم.
چه حیواناتی در خانه نگهداری کنیم؟
بیماریهای مشترک انسان و دام و ...

25

حیوانات

نام کاربری : vetls@