تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال علوم شیلاتی

این کانال به مباحث علمی و آکادمیک رشته های مرتبط با آبزیان می پردازد

462

حیوانات

نام کاربری : pourdavood@