تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال علوم غریبه

باطل السحر، بررسی داشتن سحر در طالع شخص،احضار معشوق،محبت بین زن و شوهر،احضار گریخته