تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال عکس پرندگان

این کانال اسمش عکش پرندگان است و من هر روز تعدادی عکس از پرندگان زیبا برای کاربران ارسال میکنم

286

حیوانات

نام کاربری : akse_parandegan@