تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال فراخوان جشنواره و فیلم

شرکت دادن آثار فیلم سازان و انیمیشن سازان در حشنواره های معتبر خارجی . پیگیری فیلم ها از ارسال تا دریافت جایزه . کمک به توسعه صنعت سینمایی کشور