تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال فرهنگسرای رازی

معرفی فرهنگسرا
اطلاع رسانی برنامه ها
ارائه تخفیفات ومزایا

145

فرهنگی و هنری

نام کاربری : razifarhangsara@