تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال فرهنگ سیاست روابط بین الملل

این کانال به وسیله انجم علمی دانشگاه تهران اداره می شود قصد دارد رویدادهای فرنگی سیاسی اجتماعی را در سریع ترین زمان انتشار و به تحلیل انها بپردازد..

125

اخبار

نام کاربری : cpirlink@