تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال فنآوری صدا و تصویر

آخرین اخبار بروزرسانی شده در زمینه فنآوری ساخت تجهیزات مرتبط با صنعت صدا و تصویر (استودیویی ؛ سینمایی، صنعت نور و فیلمسازی)

109

ویدئو

نام کاربری : avtechiran@