تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال قرآن کریم

این کانال برای استفاده از عکس هر صفحه قرآن با ترجمه زیرنویس فارسی + عکس شرح آیات + صوت قرائت + صوت ترجمه + صوت ترجمه فارسی قرآن کریم به صورت صفحه به صفحه تشکیل گردید.

110

آموزش

نام کاربری : quran_pic_sound@