تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال قناری دوستان

این کانال در حهت هم فکری وآموزش تخصصی در امر پرورش قناری می باشد.

822

حیوانات

نام کاربری : canary_friends@