تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال كانال گرگان

خبرهاي جديد- مطالب تفريحي- تصاوير طنز- مطالب استان گلستان- براي هم شهرهاي گرگاني و اهل دل گلستان

1260

اخبار

نام کاربری : gorgantel@