تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال كوتاه ولي عميق

كانالي شامل سخنان بزرگان
همراه با نقد

26

شخصیت ها

نام کاربری : kotahamigh@