تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال لاله ها

این کانال بیشتر برای خواندن مطالب مذهبی ساخته شده
مهم نیست فوروارد کنی یا نه
همینی که با قدوم سبزت کانال رو نورانی کردی خودش کلیه
وهمینی که اومدیو منت سر من نهادی
و از مطالب این کانال استفاده کردی ممنونم

14

مذهبی

نام کاربری : laleha_malekan@