تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال لیگ بسکتبال nba

در این کانال درباره ی لیگ بسکتبالnba گزاشته میشود و نامnbaرا تابحال شنیده اید این کانال عضو کمی دارد و با عضو شما این کانال پیشرفه خواهدشد.

122

ورزش ها

نام کاربری : mynba@