تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال ماشین سنگین

کانالی راجب ماشین:
آمریکایی
آلمانی
ایرانی
همراه با آپدیت روزانه

288

ماشین و موتور

نام کاربری : transitinternational@