تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال ماینکرفت فارسی

برترین کانال ماینکرفت در تلگرام . پنج شنبه این هفته آموزش ساخت سرور به سه نرم افزار برای ماین 0.14

37

بازی

نام کاربری : minecraftfarsy@