تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مبارزه با نشر جعلیات

این کمپین به منظور جلوگیری از نشر اشعار و سخنان جعلی در فضای مجازی شکل گرفته است.هسته اصلی این گروه شامل افراد متخصص در زمینه تاریخ و ادبیات است و از این رو هر متن پیش از اماده سازی به دقت مورد بررسی قرار گرفته است.