تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مجتمع تخصصی فن خودرو

این کانال مربوط به سازمان آموزش فنی و حرفه ای در رشته مکانیک خودرو می باشد .
آموزش مکانیک و برق خودرو و مطالب مربوط به اتومبیل

76

آموزش

نام کاربری : fanekhodro@