تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مجتمع فنی تهران قیطریه

کانال اموزشی دورهای زبان-کامپیوتر-فنی مهندسی-معماری-حسابداری- بین الملل - عکاسی را در مجتمع فنی تهران قیطریه تجربه کنید

46

آموزش

نام کاربری : mftgheytarie@