تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مجتمع فنی تهران

دپارتمان های آموزشی و تخصصی :
- نرم افزار های مهندسی و تخصصی
- IT
- حسابداری
- معماری و دکوراسیون داخلی

22

آموزش

نام کاربری : mfttehranpars@