تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مجله علم و تکنولوژی سازگار

معرفی تکنولوژی های روز صنعت IT و
معرفی و در اختیار قراردادن نرم افزار های رایگان
+ قرعه کشی و مسابقه (بزودی)

23

تکنولوژی و فناوری

نام کاربری : sazgar_education@