تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مجله هنری چیکو

این مجله که سایت آن در حال فعالیت است به بررسی و معرفی آثار هنرمندان در زمینه های مختلف هنری می پردازد و نمایشگاه های مجازی در سایت خود دایر میکند

40

مجله

نام کاربری : cheekomag@