تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مجله پزشکی سلامت و محیط زیست

مطالب آموزشی و علمی در حوزه سلامت و محیط زیست با این شعار : سلامت زمین سلامت مردم

103

سلامت و پزشکی

نام کاربری : salamatvamohitezist@