تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مجله ی تلگرامی

در این کانال سعی می کنیم تا مفاهیم اجتماعی رو بیان کنیم تا توی ی جامعه بهتر زندگی کنیم

15

مجله

نام کاربری : jiina@