تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مجموعه ای از نقاشی

مجموعه ای از نقاشی از نقاشان مشهور ترین نوشته های روزانه است.

54

فرهنگی و هنری

نام کاربری : salvadordal1@