تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال محصولات ارایشی

این کانال صرف جهت اطلاع رسانی به عموم بود.و قسط فروش و عرض کالا از این طریق نمیباشد.

25

آموزش

نام کاربری : mohsulato_q10@