تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال محفل ققنوس

جامعترین کانال مذهبی تلگرام
دربردارنده تمام موضوعات مذهبی از جمله :
1-محفل قرآن: هر روز تلاوت یک صفحه از قرآن کریم و هر روز تفسیر یک صفحه
2- محفل اساتید و بزرگان: استفاده از سخنان علما و اساتید در مورد مهدویت و سایر موضوعات مذهبی
3- محفل ذکر : هر روز ارایه یک دعا و یا یک ذکر
4 محفل روایت : داستانها و یا کرامات و یا سیره معصومین
5- محفل احادیث: احادیث معصومین بهمراه موضوع بندی و منبع حدیث
6- محفل احکام:احکام جامع و تخصصی روزمره
7- ارایه برنامه های مذهبی اندرویدی
و بسیاری از مطالب مذهبی دیگر....

16

مذهبی

نام کاربری : mahfelmazhabi@