تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مدلینگ ایرانی

اولین وبسایت برگذار کننده مسابقات رسمی مدل در ایران با امکان رای دهی جداگانه و ثبت در وبسایت .
-امکان هیچگونه تقلبی وجود نخواهد داشت.
-به منظور ضایع نشدن حقوق دیگران ٫مسابقات به صورت تفکیک جنسیتی صورت میگیرد.
-تمام مسابقات با توجه به زمان دقیق آغاز شده و پس از سپری شدن زمان معین به پایان میرسد

167

عکس

نام کاربری : the_best_model_chanel@