تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مدیران موفق در کسب و کار ایران

بزرگترین کانال مدیران موفق در کسب و کار ایران
کانال مدیریتی
مدیران موفق در این کانال
اموزش مدیریتی
مطالب مدیریتی
بازاریابی
کسب و کار
تجارت
فروش
مدیران در کانال مدیران 2015
مدیریت ، بازاریابی ، کسب و کار ، کارآفرینی مدیریت ، مدیریت استراتژیک ، بازاریابی ، کسب و کار مدیریت ، کار تیمی ، برند ، کسب و کار کسب و کار ، مدیریت ، تجارت الکترونیک ، کسب و کار اینترنتی
ثروت افرینی

94

آموزش

نام کاربری : modiran2015@