تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مدیریت ، کارآفرینی ، تعاون

کانال اختصاصی شبکه تجاری تعاون CBN . مطالب و راهکارهای علمی حوزه مدیریت ، کارآفرینی و IT ، اخبار تعاون و بازار کسب و کار

193

آموزش

نام کاربری : ircbn@