تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مدیریت سرمایه گذاری

• اخبار روز سرمایه گذاری
• فرصت های سرمایه گذاری
• اخبار تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی
• منابع تامین سرمایه
• آموزش مدیریت سرمایه گذاری
• بررسی ابعاد یک پروژه سرمایه گذاری