تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مدیریت فنون مذاکره

اموزش حرفه ای زیر نظر دکتر علیرضایوسفی استاددانشگاه تهران و اتریش...اموزش فنون مذاکره و بیزنس..ویتامینهای موفقیت جمع مثبت ما

87

آموزش

نام کاربری : businesstrick@