تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مذهبی فرهنگی

داستان های آموزنده/طنز دیرین دیرین/خبر/طنز دکتر سلام/مداحی/عکس های مذهبی/حدیث /مطالب طنز/سخنرانی /مطالب مذهبی

17

مذهبی

نام کاربری : yaalamdarekarbala@