تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مذهبی

منتظر واقعی، یار و یاور امام زمانمان (عج) باشیم.
هرجمعه یک پیام مهدوی.
فراق، امید، آگاهی، شوق، علم، عمل.....

به انتظارش ننشینیم. به انتظارش برخیزیم

16

مذهبی

نام کاربری : barkhizim@