تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مذهبی

انشاءالله در کانال تلگرام (وادی مقدس) در جهت ارائه مباحث زیر خدمت رسانی خواهیم کرد

۱_مباحث سلسله مند مربوط به خودسازی و تزکیه نفس

2_استفاده از مطالب و بیانات علماء در مسیر خود سازی و تزکیه نفس

3_بیان داستانها و مشکلات بزرگان در مسیر خود سازی و تزکیه نفس

4_بیان سخنان حکیمانه و راه گشای علماء در مسیر خودسازی و تزکیه نفس

5_به اشتراک گذاری مطالب ارسالی اعضای کانال در رابطه با خود سازی و تزکیه نفس

6_تحقیق و ارائه مطالب در مورد موضوعات درخواستی و سفارشی اعضاء کانال در باره خودسازی و تزکیه نفس

7-پاسخگویی به احکام شرعی ،مشاوره و راهنمایی به دوستان در محوریت اخلاق در زندگی فردی و اجتماعی

انشاءالله با تحقیق و پاسخگویی به نیازهای شما عزیزان در رابطه با مباحث اخلاقی ،شما را خوشحال و راضی خواهیم کرد

26

مذهبی

نام کاربری : taharat@