تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مردمی زبان استاد عموزاده

حدود 18 بخش زبان آموزش داده می شود
هفتم دبیرستان تا کنکور و مکالمه و غیره
رایگان

33

زبان ها

نام کاربری : englishchannelamoozadeh@