تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مرکز جامع توانبخشی مداین

درمان بیماری های پا
صافی کف پا
خارپاشنه
بیماری کمر دیسک کمر
ساخت کفی های مناسب با پای هر فرد

39

سلامت و پزشکی

نام کاربری : madayenclinic@