تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مسجد جامع هرسین

این کانال در زمینه مذهبی وفرهنگ فعال وبه روز میباشد

22

مذهبی

نام کاربری : m_jameharsin@