تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مسجد نیوز

کانال اجتماعی "مسجد نیوز" با محوریت مساجد و فعالیت های فرهنگی
توجه!!!
عزیزانی که مایل به همکاری در کانال هستند
میتوانند با همکاری ادمین کانال به تبلیغات مسجد خود بپردازند و عملکرد خود را در کانال قرار بدهند...

منتظرتونیم ;)

209

اخبار

نام کاربری : news313_ir@