تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مشاهیر تک بیتی و دو بیتی

کانالی برای تک بیتی و دوبیتی های معاصر

572

مشاهیر

نام کاربری : patogheshaerane@