تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مشاوره سرمایه گذاری

این کانال رو ایجاد کردم تا اطاعات تحقیق در مورد سرمایه گذاری رو در اختیار مردم بگذارم مدت دوسال تحقیق رو کم کم در اختیار مردم می گذارم ودر ضمن هراطلاعاتی در مورد اثامت و سرمایه گذاری در ترکیه رو بهوان بصورت رایگان در اختیارشون می زتوم تا با قوانین اینجا اشنا بشن قبل از اینکه کسی اطلاعات غلط بهشون بده.

42

آموزش

نام کاربری : investment2@