تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مشاوره کنکور

مشاورهدرسی برای کسانی که رتبه های برتر کنکور انسانی وریاضی میخواهند با دانشجویان دانشکاه های معتبر تهران

192

تحصیلات و دانشگاه

نام کاربری : moshaverankonkur@