تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مشهدی

جوک و عکس و متن + طنز مشهدی

241

تفریح و سرگرمی

نام کاربری : mashhadi@