تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال معرفی ویلاها

مدیران سازه پیشرودرساخت ومعرفی ویلاهای لوکس درمنطقه آزادوساحلی زیباکنار باهدف اطلاع رسانی دقیق ترملک های موجود کانال تلگرام خودرا راه اندازی کرده تابه شماسروران وعزیزان که قصدخرید ملک درمنطقه ساحلی وبی نظیرزیباکنار راداریدملک هایی طبق بودجه وسلیقه شما معرفی نماید وهمواره مشاورامین شماباشد

21

معماری

نام کاربری : modiransazeh@