تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال معرفی پزشکان

کانال خانه پزشکان برای معرفی پزشکان ایرانی هست و مقالات پزشکی به روز نیز داخل کانال هست

20

سلامت و پزشکی

نام کاربری : khanepezeshkan@